Průmyslové komíny mnoha výrobních závodů a elektráren zajišťují bezpečné odvádění spalin a dalších emisí do ovzduší. Jejich správná údržba je zásadní pro dlouhodobou funkčnost, bezpečnost a efektivitu těchto zařízení.