Revize a diagnostika průmyslových objektů jsou klíčovými procesy zajišťujícími bezpečnost, efektivitu a dlouhou životnost výrobních zařízení. Tyto procesy zahrnují systematickou kontrolu, hodnocení a monitorování technického stavu objektů, identifikaci potenciálních problémů a návrh opatření pro jejich nápravu.