Pro níže uvedené společnosti a jejich závody jako hlavní dodavatel nebo subdodavatel byly realizovány různé stupně ochrany proti pádu ze střech, technologických zařízení, výstupových a sestupových cest, stísněných prostor, jeřábových drah atd…

A mnoho dalších…
Pro jejich četnost zde neuvádíme všechny.