Zavolejte nám: 776542881 - Kontakty

Revize komínů

Chcete – li udržovat komíny v bezpečném a dobrém stavu, kvalitní kontrolní systém je naprosto zásadní, protože vám bude dodávat nezbytné informace ohledně stavu komína. Na základě takových výstupů je poté možné přistoupit k další péči o vaše komíny.

Revize komínů zahrnuje všechny činnosti, které jsou potřebné pro kontrolu komínů. Kontrolují se konstrukční, materiálové a technologické vlastnosti. U novostaveb se provádí výchozí revize, která je dokladována revizní a technickou zprávou. Periodická revize se dokládá potvrzením o vykonané práci, který obsahuje všechny nezbytné údaje .Veškeré revize provádíme podle normy ČSN EN 13084-1.

Mezi standardní postupy při kontrole komínů patří vizuální prohlídka, kontrola pevnosti betonu, hloubka karbonace povrchových vrstev, zkouška pevnosti v tlaku, odběr vzorků pro laboratorní vyšetření (chemická analýza, mrazuvzdornost, nasákavost, zkouška pevnosti v tlaku), pevnost v tahu povrchových vrstev, koroze výztuže a hloubka jejího uložení, kontrola rozměrů a deformací, tloušťka ocelové stěny v průduchu, termovize, frekvenční měření, zamření rozměrů komína pro vypracování náhradní projektové dokumentace a další speciální diagnostické metody.

Naše společnost díky mnohaletým zkušenostem nabízí v této oblasti také profesionální poradenství.